Pagrindinis Apie mus Kokybė

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Mes, AB „YIT Kausta“ ir UAB „YIT Kausta būstas“ dirbantieji, įsipareigojame reikliai vertinti savo atliekamo darbo kokybę, saugoti mus supančią aplinką, dirbti saugiai ir tausoti sveikatą.

Siekdami tenkinti klientų poreikius, saugoti aplinką ir darbuotojų sveikatą bei sustiprinti savo pozicijas rinkoje, Bendrovėje įdiegėme integruotą Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 standartus.

Atsakingas požiūris į savo darbuotojus bei verslo partnerius paskatino įmonėje įdiegti socialiai atsakingos įmonės standartą SA8000:2008.

Mūsų tikslas – būti didžiausia ir geriausiai vertinama statybine kompanija Lietuvoje.

Mūsų nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:
  • Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų reikalavimų laikymasis yra kiekvieno bendrovės darbuotojo pareiga. Kokybė, aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata – bendrovės veiklos prioritetai.
  • Darbus planuojame ir vykdome taupydami išteklius ir siekdami geriausių ekonominių rezultatų.
  • Užtikriname Klientus, kad bendradarbiaujant su mūsų įmone jų investicijos bus efektyvios.
  • Nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją, diegiame tobulesnes technologijas ir darbo organizavimo metodus.
  • Laikomės aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių reikalavimų, rengiame ir įgyvendiname priemones aplinkos taršai mažinti, darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.
  • Siekdami išvengti veiklos trūkumų pirmenybę teikiame prevencinėms priemonėms.
  • Analizuojame Kokybės, aplinkos apsaugos , darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos efektyvumą, rengiame programas aukštesniems tikslams siekti, skiriame išteklių jų įgyvendinimui.

Mes atviri. Mūsų politika ir pasiekimai kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos srityse yra vieši.