16.05.2013

2013 m. tarpinė „YIT“ ataskaita

Lėtas metų startas – dalinis padalijimas pagal planą.

  • Sausio - kovo mėnesiais verslo segmentų veiklos pelnas sumažėjo 27 procentais, lyginant su praėjusiais metais ir siekia 40,2 mln. eurų (2012 m. 1-3 mėn.: 55,1 mln. eurų). Lyginant su praėjusiais metais „International Construction Services“ veiklos pelnas išaugo. „Building Services Northern Europe“ veiklos pelnas ženkliai sumažėjo.
  • Verslo segmentų pajamos pirmąjį ketvirtį šiek tiek sumažėjo, lyginant su praeitais metais ir siekė 1.041,6 mln. eurų (2012 m. 1-3 mėn.: 1.098,3 mln. eurų). Augo „International Construction Services“ pajamos. Tai sąlygojo didelės būsto statybos apimtys ir sėkmingi būsto pardavimai Rusijoje.
  • Užsakymų krepšelis išliko tame pačiame lygyje, kaip ir praėjusiais metais ir siekė 3 956,2 mln. Eurų (2012/3: 3 965,5 mln. eurų).
  • Grupės ikimokestinis pelnas pagal verslo segmentų ataskaitas sumažėjo 27 procentais, lyginant su praėjusių metų sausio – kovo mėnesiais ir siekia 33,8 mln. eurų (2012 m. 1-3 mėn.: 46,1 mln. eurų).
  • Sausio – kovo mėnesiais YIT Grupės akcijų pelningumas sumažėjo 26 procentais, lyginant su praėjusiais metais ir siekia 0,20 mln. eurų (2012 m. 1-3 mėn.: 0,27 euro).

Prognozė
: Grupės pajamos turėtų išlikti 2012 metų lygyje, o veiklos pelnas 2013 metais turėtų augti.

„YIT Korporacija“ , remiantis 2013 metų verslo segmentų ataskaitomis,  planuoja, kad Grupės pajamos liks 2012 metų lygyje, o 2013 metų veiklos pelnas išaugs.
 
Vertinant vystymo rezultatus nebuvo atsižvelgiama į vienkartines išlaidas, susijusias su planuojamu padalijimu.

Išaugęs neužtikrintumas dėl bendro makroekonominio vystymosi daro įtaką "YIT" verslo operacijoms ir klientams.  

Prezidentas ir generalinis direktorius Juhani Pitkäkoski: „Ženkliai pagerėjo padėtis dėl vėluojančių užsakymų "Building Services Central Europe"

Mes džiaugiamės, kad per pirmąjį ketvirtį statybos paslaugų sektorius puikiai paaugo. Kalbant apie „Construction Services Finland“, kapitalo pervedimo mokesčių pasikeitimai, įsigalioję kovo mėnesio pabaigoje, pagreitino gyvenamojo būsto pardavimus, ypač vasario mėnesį. Rusijoje būsto pardavimai sausio mėnesį, pasibaigus atostogų metui, išaugo. Mes sureagavome į nuolat didėjančią mums palankią paklausą pirmąjį ketvirtį, ir pradėjome dar beveik 1 700 butų statybą.  

„Building Services Northern Europe“ pajamos pirmąjį ketvirtį sumažėjo. Dėl užsitęsusių dvejonių klientai atidėjo papildomas paslaugas ir priežiūros darbus vėlesniam laikui. „Building Services Northern Europe“ atleidžia 600 darbuotojų, o sąnaudos bus peržiūrimos visus 2013 metus. Mes tikimės, kad " Building Services Northern Europe“ pelningumas šiais metais išaugs.

Ir toliau ruošiamasi Grupės verslų perskirstymui, siekiant didesnio augimo. Mūsų užduotis atskirti pastatų sistemų verslą į atskirą grupę ir toliau vystyti  statybos paslaugų verslą dabartinėje „YIT“ grupėje. Pasiruošimas atskyrimui vyksta pagal planą. Šiandien mūsų pagrindinis siekis - įkurti „Caverion“, kuri teiks  pastatų sistemų paslaugas.  Naujosios įmonės akcijomis akcijomis bus pradėta prekiauti  Helsinkio biržoje liepos pradžioje.

Daugiau informacijos:
„YIT“ korporacijos tarpinė 2013 metų pirmojo ketvirčio ataskaita anglų kalba yra pateikta čia: www.yitgroup.com