Visos šalys:
Corporate site:

Naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į „YIT Korporacijos“ interneto svetainę! Naudodamiesi „YIT Korporacijos“ ar jos filialų (toliau atskirai ar bendrai vadinamos YIT) interneto paslaugomis, Jūs sutinkate laikytis galiojančių naudojimosi sąlygų. Jeigu nesutinkate su naudojimosi sąlygomis, prašome išeiti iš YIT interneto svetainės. Kai kuriems svetainės puslapiams ar dalims gali būti taikomi papildomi terminai ir sąlygos.

Šiame tekste terminas „YIT interneto paslauga“ reiškia visas „YIT korporacijos“ ar jos filialų teikiamas paslaugas, kuriomis naudojamasi internetu. Tokias paslaugas apima svetainės, formos, prašymai ir programos kodai, taip pat visos su interneto svetaine glaudžiai susijusios funkcinės galimybės.


Naudotojo teisės
Kaip numatyta šiuose terminuose ir sąlygose bei visuose galiojančiuose įstatymuose ir nuostatose, YIT suteikia Jums teisę peržiūrėti ir atsisiųsti YIT interneto svetainėje pateiktą medžiagą tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslams, su sąlyga, kad visose medžiagos kopijose Jūs išsaugote autoriaus teisių pranešimus ir kitus nuosavybės teisės įrodymus.

Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteikiamos su šiuo pareiškimu, yra saugomos.


Intelektinės nuosavybės teisės (INT)
Visos su paslaugomis susijusios intelektinės nuosavybės teisės (tokios kaip autoriaus teisės, prekės ženklai ir domeno pavadinimai) priklauso medžiagos autoriui, YIT arba jos bendradarbiavimo partneriui.

Draudžiama teikti, reprodukuoti, kopijuoti, perduoti, perleisti, saugoti, keisti, platinti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip naudoti svetainėje pateiktą informaciją komerciniais tikslais be išankstinio raštiško autoriaus teisių savininko, YIT ar jos korporacijos partnerių sutikimo.

Tačiau, leidžiama saugoti ar kopijuoti informaciją asmeniniam naudojimui. Visos su medžiaga susijusios intelektinės nuosavybės teisės lieka jų pradiniam savininkui.

Vartotojas, gavęs aiškų sutikimą parsiųsti ar atsispausdinti svetainėje skelbiamą informaciją, gali netgi naudoti ir rodyti tokią informaciją viešai, nurodant tinkamą šaltinio nuorodą.


Atsakomybė
YIT svetainė ir jos turinys sudaro paslaugą, kurią YIT teikia svetainės vartotojams. YIT deda visas pastangas, kad užtikrintų svetainės turinio tikslumą ir nuolatinį bei nenutrūkstamą svetainės pasiekiamumą. Nepaisant aukščiau minėto, YIT svetainės paslaugos turinys yra „kaip yra“ ir „kai pasiekiama“. YIT neteikia jokių garantijų svetainės turinio tikslumo ar patikimumo atžvilgiu bei dėl nepertraukiamų, savalaikių ir nepriekaištingų svetainės funkcinių galimybių.

„YIT“, jos licencijos išdavėjai, bendradarbiavimo partneriai, atsakingi asmenys ar darbuotojai nėra atsakingi už jokią tiesioginę, netiesioginę, nenumatytą ar atsitiktinę žalą, baudas ar bet kokią kitą žalą, kuri atsirado dėl YIT svetainės ar jos turinio, svetainės ar bet kokios joje esančios informacijos ar programų nepasiekiamumo.

YIT svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių valdomas ir tvarkomas svetaines ar programas. Tokios nuorodos laikomos YIT svetainės vartotojams teikiamomis paslaugomis. YIT neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių nuorodų, programų, jų turinio ar jų tikslumo. Einant į tokias trečiųjų šalių svetaines, taikomos tos svetainės terminai ir sąlygos.

YIT pasilieka teisę bet kada keisti svetainę.


Vartotojų pagaminta medžiaga
Medžiagą (tokia kaip informacija, paveikslai, klausimai, idėjos, užsakymai ir kt.) bet kuriems YIT serveriams teikiantys vartotojai pripažįsta ir sutinka su šiomis sąlygomis, taikomomis medžiagų teikėjams:

- visos medžiagų dalys yra teisėtos, negrasinančios, neįžeidžiančios, nekursto etninės ar rasinės neapykantos, nėra pornografinio pobūdžio, nepažeidžia religinių įsitikinimų, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių ir kitaip yra tinkamos viešinimui.

- prieš įkeliant medžiagą, buvo imamasi pagrįstų priemonių, siekiant surasti ir pašalinti visus virusus ir kitus žalingus elementus.

- medžiagos teikėjas valdo medžiagą ir (arba) turi neribotas teises teikti ją „YIT“, o YIT gali laisvai ir nemokamai viešinti medžiagą bei nemokamai naudoti medžiagą ar joje esančias idėjas savo produktuose, be jokių naudojimo apribojimų, be šaltinių nuorodų ir be jokių apmokėjimo įsipareigojimų ar atsakomybės.

- medžiagos teikėjas nesiima jokių teisinių veiksmų prieš YIT pateiktos medžiagos atžvilgiu, ir medžiagos teikėjas kompensuoja YIT visas išlaidas ir žalą, atsiradusią dėl kurios nors šalies pradėtų teisinių veiksmų prieš YIT pateiktos medžiagos atžvilgiu.

YIT turi teisę bet kada disponuoti vartotojų pateikta medžiaga. YIT neprisiima jokios atsakomybės dėl į jos serverius pateiktos medžiagos.


Svetainės keitimas
YIT pasilieka teisę bet kada, dėl kokių nors priežasčių ir be atskiro įspėjimo keisti svetainės turinį, neleisti ar apriboti prieigą į svetainę arba uždaryti svetainę. YIT neprisiima atsakomybės prieš vartotojus dėl savo svetainės pakeitimo ar uždarymo.


Naudojimosi sąlygų peržiūra
YIT pasilieka teisę bet kada peržiūrėti šiuos terminus ir sąlygas be atskiro įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja iš karto, vos tik juos paskelbus svetainėje.


Taikoma teisė
Šioms naudojimo sąlygoms taikoma Suomijos teisė, išskyrus kolizinio suderinimo taisyklę. Visi su šiomis naudojimo sąlygomis susiję ginčai sprendžiami Suomijos teismuose.


Socialinių tinklų naudojimo sąlygos
YIT socialinių tinklų naudojimo tikslas yra tarnauti kaip žmonių, susidomėjusių YIT, diskusijų platforma. Tačiau, YIT neprisiima atsakomybės už vartotojų komentarus socialinių tinklų puslapiuose. Mes pasiliekame teisę ištrinti bet kokį turinį, kuis pažeidžia šias naudojimo sąlygas arba kitaip laikomas netinkamu.

Gerbti kitus naudotojus bei jų požiūrį ir laikytis bendrų mandagumo taisyklių. Draudžiama mūsų puslapyje skelbti bet kokį netinkamą turinį ar medžiagą, kuri yra grasinanti, šmeižikiška, kursto etninę ar rasinę neapykantą, yra pornografinio pobūdžio ar žeidžia religinius įsitikinimus, arba medžiagą, kuri yra reklaminio pobūdžio arba pažeidžia autoriaus teises. Šių naudojimo sąlygų nesilaikantiems naudotojams gali būti uždrausta komentuoti šiame puslapyje.

YIT personalo nariai turi prisistatyti kaip YIT atstovai.

Uždaryti