Local sites:
Corporate site:

SOCIAL RESPONSIBILITY

Mes, viena didžiausių statybos paslaugų ir nekilnojamojo turto plėtros įmonių Lietuvoje AB „YIT Kausta“ savo veiklą vykdome remdamiesi socialiai atsakingo verslo principais. Tai atsispinti mūsų kasdieninėje veikloje, mūsų vertybėse ir atnaujintoje įmonės strategijoje. Esame atviri, mūsų vykdoma veikla yra skaidri, o darbai atliekame atsakingai.

Socialinė atsakomybė – tai mūsų pareiga užtikrinti darbų ir paslaugų kokybę, saugoti mus supančią aplinką, saugiai dirbti, remti silpnesnius bei kurti geresnę gyvenamąją aplinką mums visiems. Mes skatiname tvarią miestų urbanistinę plėtrą, ilgalaikius sprendimus, atvirumą naujovėms ir išmanius darbo metodus, kad mūsų darbais didžiuotųsi ateities kartos. 

QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEMS

The employees of the “YIT Kausta” corporate group are subject to strict evaluation of the quality of their work, preservation of the surroundings, safety on the construction site and the safeguarding of their health.

The Quality, Environmental, Occupational Safety and Health management system, which is in accordance with LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 and BS OHSAS 18001:2007 standards and the SA8000:2008 standard of the Socially Responsible Company, are implemented throughout our companies and ensure our compliance with the mentioned principles.

We are honest and publicly declare our dedication to the policies of quality, environmental and occupational safety and health.

GREEN ENERGY

While we develop our company’s activities and dedicate our time to quality, style and comfort, we never forget about the most important factor: the environment. We contribute to the country’s air pollution reduction and use electricity generated from renewable energy sources in our projects. “Green” electricity is 100% made from renewable energy sources (RES). The main types of RES are: wind energy, hydro energy, sun energy, bio fuels and geothermic energy.  

 

Close