Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Mes, viena didžiausių statybos paslaugų ir nekilnojamojo turto plėtros įmonių Lietuvoje UAB „YIT Lietuva“ savo veiklą vykdome remdamiesi socialiai atsakingo verslo principais. Tai atsispindi mūsų kasdieninėje veikloje, mūsų vertybėse ir atnaujintoje įmonės strategijoje. Esame atviri, mūsų vykdoma veikla yra skaidri, o darbus atliekame atsakingai.

Socialinė atsakomybė – tai mūsų pareiga užtikrinti darbų ir paslaugų kokybę, saugoti mus supančią aplinką, saugiai dirbti, remti silpnesnius bei kurti geresnę gyvenamąją aplinką mums visiems. Mes skatiname tvarią miestų urbanistinę plėtrą, ilgalaikius sprendimus, atvirumą naujovėms ir išmanius darbo metodus, kad mūsų darbais didžiuotųsi ateities kartos. 

Kokybė ir vadybos sistemos

„YIT Lietuva“ įmonių grupės darbuotojai yra įsipareigoję griežtai vertinti savo atliekamo darbo kokybę, saugoti mus supančią aplinką, dirbti saugiai ir tausoti sveikatą.

Kad laikomės minėtų principų, garantuoja bendrovėje įdiegta Integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/ LST EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018/ LTS ISO 45001:2018 standartus.

Esame atviri ir viešai deklaruojame savo nuostatas kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos srityse.