Socialinė atsakomybė

Mes, viena didžiausių statybos paslaugų ir nekilnojamojo turto plėtros įmonių Lietuvoje UAB „YIT Lietuva“ savo veiklą vykdome remdamiesi socialiai atsakingo verslo principais. Tai atsispinti mūsų kasdieninėje veikloje, mūsų vertybėse ir atnaujintoje įmonės strategijoje. Esame atviri, mūsų vykdoma veikla yra skaidri, o darbai atliekame atsakingai.

Socialinė atsakomybė – tai mūsų pareiga užtikrinti darbų ir paslaugų kokybę, saugoti mus supančią aplinką, saugiai dirbti, remti silpnesnius bei kurti geresnę gyvenamąją aplinką mums visiems. Mes skatiname tvarią miestų urbanistinę plėtrą, ilgalaikius sprendimus, atvirumą naujovėms ir išmanius darbo metodus, kad mūsų darbais didžiuotųsi ateities kartos. 

Kokybė ir vadybos sistemos

„YIT Lietuva“ įmonių grupės darbuotojai yra įsipareigoję griežtai vertinti savo atliekamo darbo kokybę, saugoti mus supančią aplinką, dirbti saugiai ir tausoti sveikatą.

Kad laikomės minėtų principų, garantuoja bendrovėse įdiegta Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/ LST EN ISO 14001:2015, LST 1977:2008/ BS OHSAS 18001:2007 standartus.

Esame atviri ir viešai deklaruojame savo nuostatas kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos srityse.

Žalioji energija

Vystydami įmonės veiklą bei rūpindamiesi kokybe, stiliumi ir patogumu nepamirštame ir paties svarbiausio aspekto – ekologijos. Prisidedame prie šalies oro taršos mažinimo ir savo veikloje naudojame iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. „Žalia“ elektros energija 100 proc. yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Pagrindinės AEI rūšys: vėjo energija; hidroenergija; saulės energija; biokuras; biodegalai; geoterminė energija.

Uždaryti
Uždaryti