Verslo-centro-kavinė.png

V e r s l o   c e n t r o   
k a v i n ė

 

 

saules-kolektoriai.png

S a u l ė s
k o l e k t o r i a i

 

Elektromobilių-įkrovimo-vietos.png

E l e k t r o m o b i l i ų
į k r o v i m o   v i e t o s

Sky_info-2.jpg

Tipinis aukšto planas

Eksterjeras

Terasa

Vieta mieste

Vykti į

Susisiekite

Valdas Gerbutavičius
Patalpų nuoma ir sklypai verslo patalpoms Vilniuje

Turite klausimų? Susisiekite

Jus domina