Medžiagų ir gaminių bandymų laboratorija Vilniuje veikia jau daugiau kaip 30 metų. Veiklos pradžioje buvo atliekami tik būtiniausi savikontrolės bandymai, laikui bėgant laboratorija stiprėjo ir tapo pajėgi atlikti mineralinių medžiagų, asfaltbetonio, betono mišinių ir jo gaminių, klampių kelių bitumo bandymus.

Bandymų laboratoriją pirmą kartą 2002 metais akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras, o išduotas naujasis akreditavimo pažymėjimas liudija, jog bendrovės bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir yra akredituota atlikti bitumo, bituminių mišinių ir dangų, automobilių kelių gruntų, užpildų ir aktyvintų mineralinių miltelių bandymus, imti ėminius ir vykdyti kelių horizontaliojo ženklinimo ženklų matomumo matavimus.

Laboratorija kontroliuoja kelių statybai ir asfaltbetonio gamybai tiekiamų medžiagų, žemės darbų, pagrindų ir asfaltbetonio dangos įrengimo kokybę, atlieka asfalto mišinių projektavimą Maršalo metodu.

Nuo 2003 metų Gargždų laboratorija yra Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos narė. 

Uždaryti
Uždaryti