Privatumo politika ir naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į YIT svetainę! Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate su šios privatumo politikos sąlygomis ir nuostatomis. Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate su slapukų išsaugojimu ir naudojimu pagal šios privatumo politikos nuostatas.

DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

YIT apdoroja jūsų asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus. Duomenų privatumas mums ir mūsų darbuotojams, klientams, tiekėjams bei kitiems interesantams ar naudos gavėjams yra labai svarbus.

Šios privatumo politikos tikslas – nustatyti aukšto lygio nuoseklius standartus, kurie užtikrintų darbuotojus, klientus, tiekėjus ir kitus interesantus bei naudos gavėjus, kad mes gerbiame ir saugome duomenų privatumą. Kitas tikslas – valdyti teisinę ir su reguliavimu susijusią riziką bei prekės ženklo reputaciją ir matomumą šiuo atžvilgiu. Ši privatumo politika nepakeičia jokių teisinių įsipareigojimų ir reglamentų, nustatančių griežtesnes taisykles ar papildomus apribojimus, taikomus Asmeninių duomenų rinkimui ir apdorojimui. Kilus prieštaravimams su čia išdėstytomis nuostatomis, pirmenybė teikiama privalomų vietinių teisės aktų nuostatoms.

YIT laiko, kad Asmeniniai duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Pažeidžiama informacija – tai informacija, susijusi su, pvz., sveikatos būkle, neįgalumu ar kitais pažeidžiamais Asmeniniais duomenimis.

YIT renkamų Asmeninių duomenų rūšys, Asmeninių duomenų rinkimo sąlygos ir apdorojimo būdai gali būti papildomai reglamentuojami vietiniais teisės aktais.

Remdamasi duomenų privatumą reglamentuojančiomis nuostatomis, nustatančiomis Asmeninių duomenų apdorojimo principus, YIT įsipareigoja:

 • rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių teisės aktų;
 • naudoti tinkamas ir pakankamas priemones, leidžiančias informuoti asmenis apie YIT vykdomą Asmeninių duomenų rinkimą ir paaiškinti, kaip šie asmeniniai duomenys bus naudojami;
 • kai reikia, prašyti sutikimo rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis, užtikrinant skaidrumą ir sudarant sąlygas sutikimą atšaukti;
 • užtikrinti, kad renkami Asmeniniai duomenys būtų aktualūs ir nepertekliniai, atsižvelgiant į tikslą, dėl kurio jie renkami, ir rinkti Asmeninius duomenis aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • riboti subjektų ir asmenų prieigą prie Asmeninių duomenų, leidžiant juos pasiekti tik esant pagrįstam poreikiui;
 • visas su Asmeninių duomenų apdorojimu susijusias operacijas vykdyti sąžiningai ir teisėtai, įskaitant tokių duomenų perdavimą už šalies, kurioje jie yra surinkti, ribų. Asmeniniai duomenys turi būti apdorojami tik tokios apimties, kuri būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti;
 • nesaugoti Asmeninių duomenų ilgiau nei numatyta teisiniuose reikalavimuose ar būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti. Kai Asmeninių duomenų nebereikės tam tikriems tikslams, kuriais buvo grįstas teisėtas jų rinkimas ir apdorojimas, pasiekti, mes tinkamai ištrinsime arba anonimizuosime tokius duomenis;
 • pasirūpinti, kad Asmeniniai duomenys būtų tikslūs ir pagrįstai juos atnaujinti bei suteikti tinkamas priemones asmenims gauti informaciją apie saugomus jų asmeninius duomenis ir ištaisyti netikslumus;
 • perduoti Asmeninius duomenis valdžios institucijomis tik tokios apimties, kuri numatyta teisės aktuose, arba tik gavus asmens leidimą;
 • reguliariai įvertinti rizikas duomenų privatumui, susijusias su Asmeninių duomenų rinkimu, apdorojimu ir saugojimu;
 • atsižvelgiant į šioje politikoje numatytą apsaugos lygį, reikalauti iš paslaugų teikėjų, kad jie užkirstų kelią YIT renkamų Asmeninių duomenų praradimui, neteisėtam atskleidimui ar netinkamam prieigos priemonės naudojimui; tikimasi, kad YIT samdomos trečiosios šalys visas su tokių duomenų apdorojimu susijusias operacijas vykdys sąžiningai ir teisėtai, įskaitant tokių duomenų apdorojimą už šalies, kurioje jie yra surinkti, ribų;
 • tikimasi, kad visi YIT darbuotojai laikysis įsipareigojimo saugoti Asmeninių duomenų konfidencialumą.

Kontaktinė informacija

„YIT Lietuva“ yra duomenų valdytoja, apdorojanti jūsų duomenis. Jei turite klausimų apie tai, kaip jūsų duomenys apdorojami, ar norite gauti daugiau informacijos bei susisiekti su kitų YIT grupės įmonių paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu / darbuotoju, atsakingu už duomenų privatumo klausimus, kreipkitės į mus užpildę šią formą arba išsiuntę ją el. paštu: info@yit.lt  arba paštu: YIT Lietuva, Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307, Kaunas, Lietuva. Daugiau informacijos rasite šiuose dokumentuose: Privatumo politika, taikoma privatiems klientams ir Privatumo politika, taikoma verslo klientams.

 Slapukai

 Šioje svetainėje naudojamų slapukų technologija nepažeidžia paslaugos naudotojo privatumo. Slapukai naudojami, pvz., įvertinimo ir tyrimo tikslais, siekiant nustatyti svetainės naudojimo pobūdį ir apimtį. Slapukai taip pat gali būti naudojami įmonėms taikomai tiesioginei rinkodarai ar rinkodarai, paremtai naudotojų sąrašais ir pakartotinės rinkodaros funkcijomis vykdyti. Tokios rinkodaros tikslas yra teikti teminę informaciją apie įmonės paslaugas naudotojams, kurie anksčiau lankėsi įmonės svetainėje. Nerenkame jokių personalizuotų duomenų, pvz., el. pašto adresų, telefonų ar kredito kortelės numerių.

 Slapukai nesuteikia prieigos prie duomenų saugyklos įrenginio, pvz., kietojo disko, ar galimybės nukopijuoti iš jo informaciją. Naudotojas gali užblokuoti slapukus pakeitęs interneto naršyklės nustatymus, tačiau tai gali apriboti kai kurias tinklalapių funkcijas, todėl blokuoti slapukų nerekomenduojama. Naudotojas taip pat bet kada gali ištrinti slapukus interneto naršyklėje.

 YIT renka ir apdoroja asmeninius duomenis šiais tikslais: susisiekti su klientais, YIT produktų ir paslaugų rinkodarai vykdyti (įskaitant tikslinę rinkodarą el. paštu, reklamą per internetą ir asmeninius pardavimo skambučius), atsiliepimams rinkti ir tvarkyti, užklaustai informacijai teikti ir iš YIT įsigytiems ar užsakytiems produktams bei paslaugoms teikti.

 Be to, YIT gali dalytis jūsų kontaktine informacija ir duomenimis apie jūsų elgesį internete, pvz., lankymąsi svetainėje ir reklaminių saitų, gautų el. laiškuose, spustelėjimus, su YIT produktų ir paslaugų pardavimo bei rinkodaros kanalo partneriais.

 Rinkodara gali būti taikoma naudotojams per trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (pvz., „Google“) sistemas remiantis naudotojų sąrašais. Naudotojų sąrašais paremta rinkodara vykdoma naudojant sąrašus, sudarytus pagal informaciją, gautą iš šios svetainės naudotojų slapukų. Naudotojų sąrašais paremtai rinkodarai taikoma reklamos politika apima „Google Inc.“ naudotojų elgsena grįstos reklamos politikos (angl. Interest-Based Advertising Policy) nuostatas, kurių naujausia versija pateikta adresu: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=lt Panorėjęs naudotojas gali pats administruoti naudotojų sąrašais paremtą rinkodarą apsilankęs svetainėje „Your Online Choices“ adresu: http://www.youronlinechoices.com/lt/ Reklamos nustatymai, taikomi „Google“ patikėtai vykdyti rinkodarai, gali būti konfigūruojami adresu: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=lt

 Svetainių analizė

Šioje svetainėje naudojamos svetainių analizės priemonės, pvz., „Google Analytics“, svetainių analizės paslauga, teikiama „Google Inc.“ (toliau – „Google“). Atliekant svetainių analizę naudojami slapukai (teksto failai), skirti svetainės lankytojų srautui analizuoti. Šių slapukų generuojama informacija (pvz., IP adresai) perduodama paslaugų teikėjams ir pas juos saugoma. Paslaugų teikėjai naudoja šią informaciją svetainės savininkui skirtai ataskaitai pateikti ir siūlo paslaugas, susijusias su atitinkama elgsena svetainėje bei internete.

Paslaugų teikėjai gali perduoti duomenis trečiosioms šalims, kai to reikalauja teisės aktai, ar kai trečiosios šalys apdoroja informaciją savo vardu.

Paslaugų teikėjai nesies jūsų IP adreso su jokiais kitais duomenimis, kuriuos ji turi. Galite išjungti slapukus atlikę pakeitimus naršyklės nustatymuose, tačiau tuomet gali būti apribotos kai kurios svetainės funkcijos.

Naudodami ir naršydami šią svetainę jūs sutinkate, kad svetainės analizę atliekantys paslaugų teikėjai apdorotų jūsų asmeninius duomenis šioje privatumo politikoje numatytais tikslais ir laikydamiesi jos nuostatų.

 

Privatumo politikos pakeitimai ir papildymai

YIT bet kuriuo metu pranešusi arba nepranešusi gali keisti šios politikos nuostatas arba keisti, modifikuoti ar apriboti prieigą prie šios svetainės ar šios svetainės tinklalapių turinio. Data, nuo kurios įsigalioja šios privatumo politikos dabartinė versija, yra paskelbta pirmiau. Jei YIT atliekami šios privatumo politikos pakeitimai daro esminės neigiamos įtakos principams, kuriais vadovaudamasi YIT gali rinkti ir apdoroti asmeninius duomenis, kuriuos jūs pateikėte YIT per šią svetainę, YIT paskelbs pranešimą apie tokius pakeitimus šioje svetainėje. 

 

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudotojo teisės

Kaip numatyta šiose sąlygose ir nuostatose bei visuose taikomuose įstatymuose bei reglamentuose, YIT užtikrina jūsų teisę peržiūrėti ir atsisiųsti medžiagą, pateikiamą YIT svetainėje asmeniniais, nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad visose medžiagos kopijose išsaugosite pastabas apie autorių teises ir kitas autorystės nuorodas.

Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šiuo pareiškimu, yra išsaugomos.

 

Intelektinės nuosavybės teisės (INT)

Visos su atitinkama paslauga susijusiosios intelektinės nuosavybės teisės (pvz., autorių teisės, prekės ženklai, domenų vardai) priklauso medžiagos autoriui, YIT ar jos bendradarbiavimo partneriui.

Bet kokią svetainėje esančią informaciją draudžiama pateikti, atkurti, kopijuoti, perduoti, retransliuoti, įrašyti, keisti, platinti, publikuoti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitokiu būdu naudoti komerciniais tikslais negavus išankstinio rašytinio sutikimo iš autorių teisių turėtojo, YIT ar jos bendradarbiavimo partnerio.

Tačiau leidžiama įrašyti ar kopijuoti informaciją asmeninėms reikmėms. Visos su atitinkama medžiaga susijusios intelektinės nuosavybės tiesės priklauso pirminiam savininkui.

Esant išreikštam YIT sutikimui atsisiųsti ar išsispausdinti svetainėje publikuojamą informaciją, naudotojas gali naudoti ir pateikti šią informaciją viešai, tinkamai nurodydamas šaltinį.

 

Įsipareigojimai

YIT svetainė ir jos turinys sudaro paslaugą, kurią YIT teikia savo svetainės naudotojams. YIT deda visas pastangas siekdama užtikrinti svetainės turinio tikslumą ir nuolatinį, nepertraukiamą svetainės prieinamumą. Nepaisant to, YIT žiniatinklio paslaugos turinys teikiamas kaip „toks, koks yra“ ir „koks yra prieinamas“. YIT neteikia jokių garantijų dėl svetainės turinio tikslumo ar patikimumo ar nepertraukiamo, nuolatinio ir sklandaus svetainės funkcijų veikimo.

YIT, jos licenciarai, bendradarbiavimo partneriai, atsakingi asmenys ar darbuotojai nebus atsakingi dėl jokios tiesioginės, netiesioginės, vienalaikės, vėlesnės, nenumatytos ar atsitiktinės žalos, baudų ar kitų nuostolių, patirtų naudojant YIT svetainę ar jos turinį, negalint pasiekti šios svetainės ar dėl šioje svetainėje pateikiamos informacijos ar programų.

YIT svetainėje gali būti nuorodų į trečiosioms šalims priklausančias ir jų prižiūrimas svetaines ar programas ir šios nuorodos yra paslauga, skirta YIT svetainės naudotojams. YIT neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl tokių svetainių, programų, jų turinio ir to turinio tikslumo. Lankantis tokiose trečiųjų šalių svetainėse taikomos tų svetainių naudojimo sąlygos ir nuostatos.

YIT pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti svetainę.

 

Naudotojų pateikiama medžiaga

Naudotojai, pateikiantys medžiagą (pvz., informaciją, vaizdus, klausimus, idėjas, užsakymus ir t. t.) į bet kokį YIT serverį (el. paštu ar per YIT svetainę) pripažįsta ir sutinka su toliau išdėstytomis sąlygomis, taikomomis pateikiamai medžiagai:

- Jokia medžiagos dalis negali būti neteisėto, grasinančio, įžeidžiančio, kurstančio etinę ar rasinę neapykantą, pornografinio, diskriminuojančio religinius įsitikinimus, pažeidžiančio intelektinės nuosavybės teises ar kitaip netinkamo skelbti turinio.

- Prieš įkeliant medžiagą turi būti imtasi atitinkamų priemonių bet kokiems virusams ir kitokiems kenkėjiškiems elementams aptikti bei pašalinti.

- Medžiagos teikėjas yra medžiagos savininkas ir (arba) turi neribotas teises teikti medžiagą YIT, o YIT gali publikuoti šią medžiagą nemokamai ir nemokamai naudoti šią medžiagą ar bet kokias joje išreikštas idėjas savo produktuose be jokių naudojimo apribojimų, nenurodydamas šaltinio ir nesaistomas jokių mokėjimo įsipareigojimų ar atsakomybės.

- Medžiagos teikėjas įsipareigoja nesiimti prieš YIT jokių teisinių veiksmų, susijusių su pateikta medžiaga, ir atleisti YIT nuo bet kokių išlaidų ir nuostolių, bet kokios šalies patirtų ėmusis prieš YIT teisinių veiksmų, susijusių su pateikta medžiaga.

YIT turi teisę bet kuriuo metu sunaikinti naudotojų pateiktą medžiagą. YIT neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl jokios į jos serverius pateiktos medžiagos.

 

Svetainės keitimas

YIT pasilieka teisę bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties ir nepateikus atskiro pranešimo keisti svetainės turinį, uždrausti ar apriboti prieigą prie svetainės ar ją uždaryti. YIT nėra atsakinga prieš naudotojus dėl savo svetainės keitimo ar uždarymo.

 

Naudojimo sąlygų peržiūra

YIT pasilieka teisę bet kuriuo metu nepateikus atskiro pranešimo peržiūrėti šias naudojimo sąlygas. Atlikti pakeitimai įsigalioja nuo tos datos, kai jie paskelbiami svetainėje.

 

Socialinių tinklų naudojimo sąlygos

YIT naudoja socialinių tinklų svetaines siekdama suteikti YIT besidomintiems žmonėms diskusijų platformą. Tačiau YIT neprisiima jokios atsakomybės dėl komentarų, kuriuos naudotojai skelbia šių svetainių tinklalapiuose. Pasiliekame teisę ištrinti bet kokį turinį, kuris pažeidžia šias naudojimo sąlygas ar dėl kitos priežasties laikomas netinkamu.

Gerbkite kitus naudotojus ir jų požiūrį bei laikykitės tarpusavio bendravimo etiketo. Draudžiama mūsų tinklalapyje skelbti bet kokį netinkamą turinį arba grasinančią, šmeižiančią, kurstančią etinę ar rasinę neapykantą, pornografinę, diskriminuojančią religinius įsitikinimus medžiagą, reklaminio pobūdžio medžiagą arba medžiagą, kuri pažeidžia autorių teises. Naudotojams, kurie pažeidžia šias naudojimo sąlygas, gali būti uždrausta skelbti savo komentarus mūsų tinklalapyje.

YIT darbuotojai turi identifikuoti save kaip atstovaujančius YIT.

 

Taikomi teisės aktai

Šioms naudojimo sąlygoms taikomi Suomijos Respublikos teisės aktai, išskyrus atvejus, kai turi būti taikomos teisinės kolizijos taisyklės. Bet kokie ginčai dėl šių naudojimo sąlygų bus sprendžiami Suomijos Respublikos teismuose.