YIT elgesio kodeksas

YIT elgesio kodeksas

"YIT Etikos kanalas"

Kaip pranešti apie pažeimus? 

Plačiau

YIT mūsų vizija, misija ir vertybės yra mūsų veiklos pagrindas

 

Mūsų tikslas – ilgalaikė verslo sėkmė. Mes nesiekiame gerų finansinių rezultatų bet kokia kaina. Tam, kad užtikrintume verslo sėkmę, įsipareigojame gerbti suinteresuotąsias šalis ir sukurti vertę visiems, įskaitant klientus, akcininkus bei darbuotojus.

YIT elgesio kodeksas atskleidžia vertybių svarbą kasdieniniuose mūsų darbuose su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. Elgesio kodeksas nėra taisyklių rinkinys, atsakantis į visus elgsenos klausimus, o gairės, kuriomis remiantis dirbame.

Dokumente pateikiami principai, apibrėžiantys mūsų veiklą bendraujant su mūsų klientais, darbuotojais, akcininkais, verslo partneriais, konkurentais, visuomene ir aplinka. Įmonės kodekso nuostatas taikome ir mūsų įmonės atstovams, tarpininkams, partneriams bei tiekėjams, apibrėždami jas sutartyse.

Čia, taip pat, pateikiama informacija, susijusi su mūsų verslo principų laikymusi ir galimybe pranešti apie pažeidimus.

YIT Elgesio kodeksas

Skaitykite ir atsisiųskite anglų arba lietuvių kalba.