YIT Etikos kanalas

YIT Etikos kanalas

„YIT“ įsipareigojusi gerbti etiško ir atsakingo verslo principus

Teikdami paslaugas siekiame užtikrinti etišką ir atsakingą elgesį tiek mūsų įmonėje, tiek visoje mūsų pramonės šakoje.

„YIT“ pranešimų sistema, vadinama „YIT Etikos kanalu“, suteikia galimybę mūsų darbuotojams, klientams, tiekėjams bei kitiems tretiesiems asmenims pranešti apie galimus įstatymų, reglamentų ir geros verslo praktikos pažeidimus, tokius kaip:

  • Antimonopoliją, konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai
  • Interesų konfliktai ar nesąžininga verslo praktika, sukčiavimas
  • Aplinkosaugos įstatymų pažeidimai
  • Kyšininkavimas, korupcija ar kiti nelegalūs mokėjimai
  • Duomenų apsaugos, informacijos saugumo, nuosavybės teisių pažeidimai
  • Netinkamas dovanų ar pramogų priėmimas arba siūlymas
  • Darbo sąlygų, darbuotojų saugos darbe pažeidimai
  • Pinigų plovimas, mokestiniai nusikaltimai
  • Biržos taisyklių pažeidimai

 „YIT Etikos kanalas“ neturėtų būti naudojamas pranešimams apie asmeninius nesutarimus ar ginčus. Juos reikia spręsti tiesiogiai su atsakingais asmenimis.

„YIT Etikos kanalas“ pasiekiamas 24/7 internetu bei telefonu 12 skirtingų kalbų.

Nors yra galimybė pateikti pranešimą anonimiškai, raginame Jus apie nusiskundimus pranešti atvirai, pateikiant savo vardą bei kontaktinius duomenis, kadangi visi pranešimai yra griežtai konfidencialūs.

„YIT Etikos kanalas“ nėra susietas su „YIT“ IT aplinka. Paslaugas teikiančioji trečioji šalis (WhistleB) užtikrina pranešančiojo asmens anonimiškumą ir apsaugo neskelbtinus duomenis, todėl atsekti anonimišką asmenį nėra galimybės. IP adresai ar kiti duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti pranešimą siunčiantį asmenį, negali būti susekami. Norėdami sumažinti ir menkiausią riziką, pranešimą galite siųsti iš Jums nepriklausančio kompiuterio ar mobilaus įrenginio.

Pranešimą „YIT Etikos kanalui“ galite pateikti čia: https://report.whistleb.com/en/yit arba susisiekti telefonu anglų kalba +44-203-8083920, prašome surinkti papildomą kodą 5112#.

Ačiū už pagalbą!