• LT Articles
  • 2017-02-21

Žalia elektra

Vystydami įmonės veiklą bei rūpindamiesi kokybe, stiliumi ir patogumu nepamirštame ir paties svarbiausio aspekto – ekologijos. Prisidedame prie šalies oro taršos mažinimo ir savo veikloje naudojame iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. „Žalia“ elektros energija 100 proc. yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Pagrindinės AEI rūšys: vėjo energija; hidroenergija; saulės energija; biokuras; biodegalai; geoterminė energija.

Dokumentai