• LT Articles
  • 2022-12-20

Pranešimas visuomenei apie plano rengimo organizatoriaus sprendimą

PLANO PAVADINIMAS: sklypų (Brastos g. 18, 18A, 20, 20A Kaune) detaliojo plano koregavimas.

PLANO TIKSLAS: koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-1554 „Dėl žemės sklypo Brastos g. 16, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“, sujungus 4 žemės sklypus Brastos g. 18, 18A, 20, 20A, Kaune, suformuoti 1-2 sklypus, keisti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus kitais (leistinas užstatymo aukštingumas) ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno m. sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniais.  

Įvertinus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo charakteristikas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos subjektų išvadas, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvados dėl „Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka planuojamai teritorijai adresu Brastos g. 18, 18A, 20, 20A, Kaunas“ dokumento detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma (1 priedas) ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti UAB „YIT Lietuva“ (Organizatoriaus) interneto svetainėje: [https://www.yit.lt/apie-mus/naujienos/2022/pranesimas-visuomenei] ir UAB „YIT Lietuva“ buveinėje, adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas.

PRIDEDAMA: Sprendimas dėl strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektu išvados dėl ,,Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. (SPAV) atranka planuojamai teritorijai adresu Brastos g. 18, 18A, 20, 20A, Kaunas" dokumento ir pasiūlymai dėl vertinimo atlikimo, įvertinimo pažyma.

Generalinis direktorius
Kęstutis Vanagas